You are currently viewing מכשיר שמיעה – מה זה בעצם?

מכשיר שמיעה – מה זה בעצם?

מכשיר שמיעה הוא מכשיר שמסייע לבעלי לקויות שמיעה לשמוע יותר טוב. מכשיר זה מתלבש על האוזן ולמעשה מגביר את הצלילים שהיא שומעת. מכשיר זה נמצא בשימוש של אנשים בני כל הגילאים שיש להם לקות שמיעה משמעותית. מכשיר מסוג זה נפוץ במיוחד בשימוש שלו אצל בני הגיל השלישי אשר חלה בשמיעה שלהם הידרדרות משמעותית בגלל סיבות של גיל או מחלה. לעיתים בגילאים מבוגרים השמיעה מדרדרת ואז יש צורך בעזרה. המקור של לקויות שמיעה אחרות יכול להיות גנטי או בגידול במוח. לעיתים כאשר תינוק נולד בלידה קשה כמו ניתוח קיסרי או שהוא עובר אז גם יכול להיגרם נזק משמעותי לשמיעה שלו. סיבות אחרות ללקויות שמיעה יכולות להיות חשיפה לרעשים חריגים או פציעות שונות בראש או באוזניים עצמן.

מכשיר שמיעה – מי צריך את זה?

לא כל לקוי שמיעה או כל מי שלא שומע מספיק טוב צריך מכשיר שמיעה. מכשיר זה נועד לעזור למי שלא שומע טוב והגברה של איכות השמיעה שלו תוכל לסייע לו לשמוע טוב יותר ומדויק יותר. יש לקויות שמיעה שנגרמות בגלל נזק מוחי ולא בגלל נזק לאוזן ומערכת השמיעה ובמקרים אלו לרוב מכשיר השמיעה לא יהיה יעיל ולא יוכל לעזור. במקרים אלו יש פתרונות אחרים שיכולים להיות יותר יעילים כמו ניתוח או לימוד של קריאת שפתיים ושימוש בשפת הסימנים.

מכשיר שמיעה – האם זה עוזר לכל לקות שמיעה?

מכשיר שמיעה לא עוזר לכל הסוגים של לקויות השמיעה. כאשר לקות השמיעה רצינית או חמורה במיוחד אז גם מכשיר שמיעה לא יעזור ואז יש צורך לעשות ניתוח ולהשתיל שבלול באוזן. השבלול הוא החלק באוזן שאחראי על שמיעה. כאשר לקות השמיעה נגרמת כתוצאה מפציעה או מחלה או גיל אז במקרים רבים מכשיר השמיעה כן יסייע ויהיה מועיל ויוכל לסייע למטופל לשפר את איכות החיים שלו.

מכשיר שמיעה – יתרונות

מכשיר שמיעה הוא בעל יתרונות רבים וכיום יש מכשירים שכמעט ולא רואים אותם אם לא יודעים שהאדם משתמש במכשיר שמיעה. אנשים רבים מסרבים להשתמש במכשיר שמיעה כי הם מתביישים או מתכחשים למצב הרפואי של השמיעה שלהם. במקרים אלו עובד סוציאלי או פסיכולוג יכולים לסייע למטופל להשלים עם המצב שלו ולנסות ולקבל עזרה שתסייע לו מאוד ותשפר מאוד את איכות החיים שלו או שלה.

השימוש במכשירי שמיעה רגיש במיוחד אצל ילדים. כאשר ילד זקוק למכשיר מסוג זה חשוב להסביר בכיתה שלו שהוא ילד ככל הילדים ושהמכשיר רק נועד לעזור לו לשמוע טוב יותר כמו רמקול או אוזניות שילדים שאינם לקוי שמיעה עושים בהם שימוש. לילדים שמשתמשים במכשירי שמיעה יכולים להיות רגשי נחיתות או חוסר ביטחון או בעיות חברתיות וחשוב לתמוך ולסייע להם בקשב רב.