You are currently viewing ביטוח חיים לעומת ביטוח חיים למשכנתא – ההבדל הדק שאתם צריכים לדעת

ביטוח חיים לעומת ביטוח חיים למשכנתא – ההבדל הדק שאתם צריכים לדעת

אף אחד לא אוהב לחשוב על המוות, כולנו חיים את חיינו מיום ליום, מאירוע לאירוע ולא באמת אוהבים להתמודד עם המצב הכל כך סופי שנקרא "מוות". אך, ככל שאנו מתבגרים, מתחתנים, מביאים ילדים והופכים למשפחה כך גם האחריות שלנו הולכת וגדלה ומאלצת אותנו להתמודד גם עם היום הזה שבוא יבוא. בכדי לבטח עצמנו ממקרה מוות ולהבטיח שמשפחתנו תזכה לפיצוי כספי אתו תוכל להמשיך להתקיים, יש צורך לרכוש כיסוי מתאים. במאמר זה נדון בהבדלים בין סוגי ביטוחי החיים השונים.

ביטוח חיים

ביטוח חיים בא להגן עלינו מפני קרות מקרה של מוות בטרם עת של אחד מבני הזוג. ביטוח החיים בעצם מעניק פיצוי כספי לשארים – האנשים אשר מופיעים כמוטיבים בפוליסה שהם הזכאים על פי חוק לקבלת הפיצוי הכספי במקרה של מוות. את הפיצוי הכספי ניתן לקבל כתשלום גדול חד פעמי של סכום הכסף אותו בטחתם, אשר יכול להתחיל במינימום מעשרת אלפים שקלים ומעלה בהתאם ליכולתכם הכספית לשלם את הפרמיה בעד הסכום אותו תרצו לבטח או כקצבה אשר תינתן לכם כל חודש בדומה למשכורת. נציין כי תמיד כדאי ששני בני הזוג ירכשו פוליסת ביטוח חיים שכן אין לעולם לדעת כיצד יתגלגלו הדברים.

איך נדע מהו הסכום הנכון שיש לבטח?

בכדי לדאוג לרווחת משפחתכם יש לחשב באופן כללי לאיזה סכום של כסף הם יזדקקו פחות או יותר. אם כיום אתם חיים ברמת חיים גבוהה, מומלץ כי תבטחו סכום גבוה אשר יאפשר שמירה על רמת חיים זו במידה ואחד מבני הזוג ילך לעולמו טרם עת. כמובן שסכום הביטוח תלוי ביכולתכם לשלם את גובה הפרמיה הנדרשת בעבורו מידי חודש.

כיצד בכל זאת ניתן לחשב בכמה כסף נדרש? החישוב הנכון יהיה לפי הסכום המינימלי אשר ידרש לכלכלת הבית לכל עשור, כאשר יש לכלול בתוכן את הפרמטרים הבאים: חשבונות הבית, שכירות או משכנתה, חוגים העשרה, ביטוחים וקרנות גמל, הפרשה לחסכונות שונים כמו: חתונות, לימודים אקדמאיים, קניית רכב נוסף לילדים ועוד.

במידה ויש לכם כיסוי נוסף מטעם העבודה תוכלו לצרף את הסכום הקיים בפוליסה הזו יחד עם הסכום של הביטוח הפרטי שאתם מתכוונים לרכוש. אם חלילה יקרה מקרה של מוות, משפחתכם תפוצה הן מפוליסת ביטוח החיים מטעם העבודה והן מפוליסת ביטוח החיים אשר רכשתם באופן פרטי.

ביטוח חיים למשכנתא

במשך זמן רב חסכתם כסף וכעת יש לכם הון ראשוני בכדי לרכוש את דירתכם הראשונה. אך, בכדי לרכוש אותה אתם עדיין זקוקים לעזרתו של הבנק ומבקשים ללוות הלוואת משכנתה. הבנק מצידו מוכן להלוות לכם את הכספים אך דורש כי יתקיימו שני תנאים נוספים לעסקה. חוץ מההחזר הכספי אשר יחול עליכם מדי חודש בחודשו, עליכם לבטח עצמכם בשני ביטוחים נוספים: הביטוח הראשון הינו: ביטוח מבנה – המיועד להחזיר לבנק את הכסף בעד המבנה במידה וקרה מקרה בו הבית נהרס, נשרף, נפגע באופן שאי אפשר לשפצו וכדומה. הביטוח השני הינו: ביטוח חיים למשכנתא – ביטוח זה אינו דואג לרווחת משפחתו של הלווה במקרה של פטירה, אלא נועד בכדי לכסות את ההלוואה שלקחתם מהבנק שכן בניגוד לביטוח חיים בו המוטבים הם בני משפחתכם, כאן המוטב במקרה פטירה הוא הבנק.

חשוב להבין כי ביטוח החיים במסגרת ביטוח חיים למשכנתא לא דואג לבטחון הכלכלי של משפחתם במקרה שאחד מכם נפטר. ומכאן החשיבות הרבה של ביטוח החיים הפרטי על סכום שיוכל לכלכל את משפחתכם בכבוד וברמת החיים אליה היא רגילה.

דבר נוסף, הבנק ינסה לבטח אתכם דרך חברות בת בבעלותו, אך אינכם מחויבים לעשות את הביטוחים דרך הבנק כלל. תוכלו לערוך סקר שוק מקיף ולגלות היכן משתלם לכם לבטח את ביטוחי המבנה והחיים אותם דורש הבנק ובכך לחסוך כסף רב.

לסיכום, אין להסתמך על ביטוח החיים אשר הבנק מבקש שתעשו בעת לקיחת המשכנתה, ערכו סקר שוק וודאו היכן משתלם לכם לעשות ביטוח חיים? חשבו את סכום הפיצוי הנדרש להמשיך ולכלכל את משפחתכם אם חלילה אחד מבני הזוג ילך לעולמו טרם עת ודאגו לבטח את שניכם ולא רק אחד מבני הזוג.