עמוד הבית      מסגרות החסות      אלפנאר   
  אלפנאר

טלפון:
04-6895176
פקס:
04-6895164

הוסטל אלפנאר הנו מסגרת חינוכית - טיפולית פתוחה, לנערים במצבי סיכון במגזר הערבי.
ההוסטל שייך לרשות חסות הנוער, שהנה רשות בתוך אגף התקון במשרד העבודה והרווחה. ההוסטל נפתח בינואר 2002, נמצא בשפרעם והנו הוסטל חדש במקום "הוסטל שפרעם" שנסגר.

אוכלוסיית היעד של  ההוסטל :
ההוסטל מיועד לטפל בנערים בגילאי 18 - 14, המופנים מכל רחבי הארץ אשר רובם ביצעו עבירות שונות על החוק ומאופיינים באחד או יותר ממאפייני נער במצוקה, אשר לדעת המטפלים בקהילה קיים הכרח בהרחקתם מהקהילה לטיפול במסגרת קבוצתית.

מעבר להיותם נערים מתבגרים עם כל המאפיינים של גיל זה, מאופיינים אותם נערים המופנים להוסטל בבעיות של דימוי עצמי והערכה עצמית נמוכים, סף תסכול נמוך, תוקפנות, חשיפה לתת תרבות העבריינית, עזובה קשה, קושי בדחיית סיפוקים, תחושות עוינות וקיפוח, התנגדות אקטיבית / פסיבית, היסטוריה של כישלונות רבים במסגרות אחרות, בעיות בתא המשפחתי וכו'...

הנערים מופנים ע"י בתי המשפט על פי חוק הנוער טיפול והשגחה או חוק הנוער שפיטה, ענישה ודרכי טיפול. כלומר הם מופנים ע"י קציני מבחן משרות המבחן לנוער, פקידי סעד, מהקהילה וכן ממעונות אחרים לפי הרצף הטיפולי : מגן ( מעון נעול) קידום (מעון אחווה) - הוסטל.

תהליך קבלת הנערים:
1.  הגורם המפנה ישלח להוסטל חומר ראשוני אודות הנער אשר יכלול:
• דו"ח סוציאלי מפורט.
• אבחון פסיכודיאגנוסטי עדכני, קרי מהשנתיים האחרונות.
• אישור רפואי מסכם למצבו של הנער.
• אישור חינוכי מסכם להישגיו והתנהגויותיו מהמסגרת החינוכית האחרונה שבה שהה.
• צו בית המשפט אם קיים.
• רשימת עבירות אם קיימת.
• בדיקה פסיכיאטרית או סיכום אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי בהתאם לרלוונטיות המקרה.

2.  לאחר קבלת החומר מתכנסת ועדת קבלה בהוסטל ובה משתתפים הנער ומשפחתו, המפקחת על הטיפול, הגורם המפנה וכמובן צוות ההוסטל שכולל מנהל, עו"סית ורכזת חינוכית.
3.  אם נתקבל  הנער ישולב מיידית במסגרת הולמת את יכולתיו ורצונותיו, על פי שיקול דעת הצוות.

ההוסטל מתפקד לפי סדר יום מובנה הכולל תוכניות טיפוליות הכוללות שילוב בבית הספר או עבודה בקהילה ו/או חוגים שונים.
בהוסטל נער לומד להפנים מערך של כללי חברה מקובלים, לומד להכיר את הגבולות והמגבלות של חיים בחברה נורמטיבית וכן לומד למלא תפקידים בחברה.

הטיפול מתמקד במספר מישורים:
1.  הקניית נורמות חברתיות.
2.  הקניית הרגלי עבודה ולימודים.
3.  פיתוח אחריות ויוזמה.
4.  פיתוח אחריות אישית.
5.  העשרה ופיתוח כישורים.
6.  הכנת הנער ומשפחתו לקראת החזרה לקהילה.

הצוות הרב מקצועי הפועל בהוסטל מונה: מנהל, רכזת , עו"סית, 4 מדריכים, 2 מורות ועובדת משק.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה...



 אלפנאר בערבית
   התייחסות
עוד שנה של לימודי קרקסנות עם קרקס "כפר יוהשע" יוצאת לדרך

בשעה טובה התחלנו את השנה הרביעית של לימודי מייומנויות הקרקס בקרקס כפר יהושע.

את ה

   חדש באתר
מעון גיל זוכה ב 4 כוכבי יופי בתחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה"
בני נוער של חסות הנוער במסע "אחרי בנגב" חנוכה 2012
מלגות להשכלה גבוהה לבוגרי פנימיות ומשפחות אומנה